सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी जसले गर्छ उसैबाट क्षतिपूर्ति भराउने-काठमाडौं …

0 Comments


सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी जसले गर्छ उसैबाट क्षतिपूर्ति भराउने-काठमाडौं महानगर
https://t.co/FZyFVZLeow
#KATHMANDU_METROPOLITAN #NEPALIPAISA https://t.co/2dp6cXsUQ8


Source by Nepali Paisa

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link