सीएनआईको अर्थतन्त्र ‘बाउन्स ब्याक’ गर्ने अवधारण प्रधानमन्त्री समक्ष पेश, प्रचण्ड…

0 Comments


सीएनआईको अर्थतन्त्र ‘बाउन्स ब्याक’ गर्ने अवधारण प्रधानमन्त्री समक्ष पेश, प्रचण्डले भने, यस्तै सुझावको अपेक्षा गरेको थिएँ
https://t.co/78yRMUYNlo
#PM_PRACHANDA #CNI #NEPALIPAISA https://t.co/ETAmGn59rd


Source by Nepali Paisa

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link