सीडीएससीले ल्याउने ‘इ-भोटिङ’ प्रणाली कहाँ रोकियो ? ‘इ-भोटिङ सिस्टम’ को योजना नै…

0 Comments

सीडीएससीले ल्याउने ‘इ-भोटिङ’ प्रणाली कहाँ रोकियो ?

‘इ-भोटिङ सिस्टम’ को योजना नै हरायो, कारोबारी संस्थालाई चाहिने प्रणालीलाई केले रोक्यो ? https://t.co/7fJiKKEJ9Y #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link