स्वीकृति नलिई इन्टरनेट प्याकेज बेच्ने आठ कम्पनीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको कारवाह…

0 Comments

स्वीकृति नलिई इन्टरनेट प्याकेज बेच्ने आठ कम्पनीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको कारवाही, एकलाख जरिवाना https://t.co/c8BQ1PXBNC


Source by Merolagani.com

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link