हण ह्वाँहरुकै बैंक आफैंले आफैंलाई चर्को ब्याजदर त तोक्नै भा छैन ! चर्को ब्याजदर…

0 Comments

हण ह्वाँहरुकै बैंक
आफैंले आफैंलाई चर्को ब्याजदर त तोक्नै भा छैन !
चर्को ब्याजदर तिरी रहेका साणा व्यवसायीहरु बोल्न सक्दैनन् !
अनि यो म भनेजस्तो गर्छु तँ सुनेजस्तो गर मात्रै हो ! https://t.co/ITLgOpxNzV


Source by Alone Mast

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link