हाल कार्यान्वयनमा रहेको आवधिक #योजना को मध्यावधि समीक्षा #प्रतिवेदन सार्वजनिक गर…

0 Comments


हाल कार्यान्वयनमा रहेको आवधिक #योजना को मध्यावधि समीक्षा #प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै #राष्ट्रिय_योजना_आयोग ले अधिकांश क्षेत्रमा लक्षित #उपलब्धि हासिल हुन नसकेको जनाएको छ ।
#ABHIYANDAILY #NEWS #NATIONALPLANNINGCOMMISION #DEVELOPMENT #GOAL
https://t.co/GXIFz4bNjn


Source by Aarthik Abhiyan

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link