हाल #निर्यात मा #नगद_अनुदान स्कीम कार्यान्वयनमा रहेको छ । विगतका दुईओटा #स्कीम ब…

0 Comments


हाल #निर्यात मा #नगद_अनुदान स्कीम कार्यान्वयनमा रहेको छ । विगतका दुईओटा #स्कीम बाट शिक्षा लिँदै यस स्कीमलाई #छिद्ररहित गर्न सकेको खण्डमा यसले #निर्यात_क्षेत्र मा केही न केही #सकारात्मक #योगदान दिने देखिन्छ ।

#abhiyandaily #analysis #oped
https://t.co/dLxmbmQG56


Source by Aarthik Abhiyan

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link