१००अर्बको उद्योगमा १५०अर्ब कर्जा हुन्छ। चिनी मिलहरू उदाहरण छन्।Hydroमा घुस बिना …

0 Comments

१००अर्बको उद्योगमा १५०अर्ब कर्जा हुन्छ। चिनी मिलहरू उदाहरण छन्।Hydroमा घुस बिना PPA हुन्न।बैंकलाई नजराना नदिई ठूलो कर्जा संभव नै छैन। यि सबै मिलाउने नै चालुपूँजी कर्जा र Variation हो।

यस कारण चालूपूँजी कर्जाको नियम मान्न तयार छैनन् ठूला उद्योगी व्यवसायी https://t.co/S7iQUeOZzB


Source by Sun Add (मानव, पृथ्वीबासी, नेपाली तर दल आबद्ध हैन)

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link