१० रोपनी जग्गा लिजमा लिएर २० ओटा ठूला टनेलमा खेती गरेका उनले च्याउलाई ५० ओटा टन…

0 Comments


https://t.co/cKfs9dvPAq
१० रोपनी जग्गा लिजमा लिएर २० ओटा ठूला टनेलमा खेती गरेका उनले च्याउलाई ५० ओटा टनेलमा विस्तार गर्दैछन् ।आगामी चैतसम्म ३० टनेल थप्ने लक्ष्य छ । #abhiyandaily #newbusinessage #aarthikabhiyan #agriculture


Source by Aarthik Abhiyan

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link