‘१५ लाखको त रक्सी खाइदिन्छ’ भनेपछि निर्वाचन आयोगले दिपक मनाङ्गेलाई सोध्यो स्पष्ट…

0 Comments


‘१५ लाखको त रक्सी खाइदिन्छ’ भनेपछि निर्वाचन आयोगले दिपक मनाङ्गेलाई सोध्यो स्पष्टीकरण https://t.co/t2pJEOShmO


Source by bizpati®

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link