२००९ सालको #प्रवेशिका_परीक्षा मा ‘#बोर्ड_फर्स्ट’ भएका #चाचान मानविकीमा स्नातक गर…

0 Comments


२००९ सालको #प्रवेशिका_परीक्षा मा ‘#बोर्ड_फर्स्ट’ भएका #चाचान मानविकीमा स्नातक गरेपछि कपडाको पुस्तैनी #कारोबार मा प्रवेश गरेका थिए ।

#abhiyandaily #interview
https://t.co/zoDKOZBoSv


Source by Aarthik Abhiyan

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link