३५ वर्षअघि छाता जस्तै गरी आयात भइरहेको छ स्याउ ३५ वर्ष अघि नेपालको जनसंख्या भन्…

0 Comments


३५ वर्षअघि छाता जस्तै गरी आयात भइरहेको छ स्याउ

३५ वर्ष अघि नेपालको जनसंख्या भन्दा बढी छाता आयात, त्यसरीनै चीनबाट आइरहेको छ स्याउ https://t.co/HciHuBxANn #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link