४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’ निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान, ४ वर्षमा व्यवसायिक …

0 Comments


४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’ निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान, ४ वर्षमा व्यवसायिक उत्पादन https://t.co/MZUqKP4NH8 #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link