४५४ मेगावाटको किमाथांका-अरुण निर्माण अघि बढाउने तयारी, इआइएमा ७ दिने सुझाव माग …

0 Comments


४५४ मेगावाटको किमाथांका-अरुण निर्माण अघि बढाउने तयारी, इआइएमा ७ दिने सुझाव माग https://t.co/m9UkH0TSqy #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link