५ वर्षमा खाने तेलको मूल्य ६७% ले बढ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यको उतारचढावक…

0 Comments

५ वर्षमा खाने तेलको मूल्य ६७% ले बढ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यको उतारचढावको प्रभाव
https://t.co/kDGHKRKANY


Source by Clickmandu.com

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link