@bizmandu कुनै सनकी उपभोक्ताले कतै , परल मुल्यमा अत्यावस्यक मुनाफा बाहेक सुक्को …

0 Comments

@bizmandu कुनै सनकी उपभोक्ताले कतै ,
परल मुल्यमा अत्यावस्यक मुनाफा बाहेक सुक्को दिन्न तेरो गलत ब्यवस्थापनको परिणाम भएको नोक्सानी मैले किन लिने ? भनेर रडाको मच्चाए निगम भन्ने शामन्तीको के हुँदोहो प्रतिकृया ?


Source by मूर्मी

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link