@bizmandu जस्को चैं सेवा घिटिक् घिटिक् भएर चल्छ, ईमेल पठाउँदा रिप्लाई गर्दैन, जस…

0 Comments

@bizmandu जस्को चैं सेवा घिटिक् घिटिक् भएर चल्छ, ईमेल पठाउँदा रिप्लाई गर्दैन, जस्को रिवार्ड पोईन्ट रिडिम्ड हुन्न उसैले सेवा थप्ने रे ! भका ग्रहाक लाखापाखा लाईसके ! भँईको टिप्न खेज्दा पोल्टाको खस्छ ईसेवा !!


Source by Deepak Sir

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link