@bizmandu लाइन ठिक छ, अलि कडाइ हुन आवश्यक छ, तर एकै पटक अत्यधिक नियन्त्रण गर्न ख…

0 Comments

@bizmandu लाइन ठिक छ, अलि कडाइ हुन आवश्यक छ, तर एकै पटक अत्यधिक नियन्त्रण गर्न खोजियो भने प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । बैंक हरु धराशायी हुने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ ।


Source by Shah.eth

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link