@clickmandu_com आज सम्म पार्टीगत आका कसैबाट सर्वसाधारणले हाईहाई गर्ने किसिमको का…

0 Comments

@clickmandu_com आज सम्म पार्टीगत आका कसैबाट सर्वसाधारणले हाईहाई गर्ने किसिमको काम भएन। त्यसैले नया पार्टीका नया अनुहारलाई जिम्मा लगाउन जरुरी, बालेनलेजस्तो काम गर्नेछ।


Source by Gajaraj suwal

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link