@clickmandu_com @PrakashCPariyar @ekantipur_com @samacharpati @UjyaaloN @BikashC…

0 Comments

@clickmandu_com @PrakashCPariyar @ekantipur_com @samacharpati @UjyaaloN @BikashC92048953 @BikashC92048953 @CKhapung यिनिहरुलाई मान्छे भन्दा गौरव कि नेपाली जन्ताको रगत खाने गद्दार नेता कृपया मङ्सिर ४गतेको भोट सहि सचेत सक्छ्म नेपालीमाटोको रक्षा गर्न र युवाहरूलाई भोट https://t.co/isvmUCeWMK


Source by आसुरुह

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link