@gbudhathoki मा पनि दिएको रहेछ। लामै भएपनि पढियो। समाजलाई ऐना देखाएको छ यो मार्…

0 Comments

@gbudhathoki https://t.co/tYtEBnPhlA मा पनि दिएको रहेछ। लामै भएपनि पढियो। समाजलाई ऐना देखाएको छ यो मार्मिक लेखले। नेता, व्यापारी, कर्मचारी र सर्वसाधारण सबैले पढ्नै पर्ने।


Source by Rational Boy

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link