@nepalipaisa ज्ञान लिन घरमा नै किताब ल्याएर पढे हुदैन? किताब नहुदा, पढन नजान्दा …

0 Comments

@nepalipaisa ज्ञान लिन घरमा नै किताब ल्याएर पढे हुदैन? किताब नहुदा, पढन नजान्दा पो हुल्मुलमा गएर कथा सुन्ने होला अब त केलाई आफ्नो घरमा बसेर समय मिलाएर मजाले पढे भो त।


Source by ✊🙏 𝓝𝓮𝔁𝓽 𝓐𝓷𝓰𝓵𝓮 ☭

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link