@SarojBh30265643 @12khari @clickmandu_com @Bhukke @RabindraMishra @Bhukke @GBBSh…

0 Comments

@SarojBh30265643 @12khari @clickmandu_com @Bhukke @RabindraMishra @Bhukke @GBBShah @Gyanend32963278 @hellokhabar @addkali @bizpati @akhabartoday @bikashnews @bizpati @CricketNep यो सबैलाई जतिसक्दोशेयार गरि देशबनाउने स्व्च्छछवि इमानदार सक्षम नेपाल र नेपालीलाई माया गर्नेलाई भोट https://t.co/IF0hPtIgfU


Source by आसुरुह

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link