@thakurkc @thapagk @NcPaudel @cmprachanda @hamrorabi @kpsharmaoli @Pradeepgyawal…

0 Comments

@thakurkc @thapagk @NcPaudel @cmprachanda @hamrorabi @kpsharmaoli @PradeepgyawaliK @shankarpokhrel8 @Online_khabar @setopati @bizpati पोस्तादाना को चलखेल पंचायती काल देखि अहिलेसम्म जारी छ! बा को शासनकाल मा पनि थियो अब ठूलो बा को शासन कालमा पनि जारी रहन्छ! खोकी लागेको छ भने कफ सिरप खानु यहाँ धेरै नखोक्नु!!


Source by Kishor

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link